maanantai 28. syyskuuta 2015

Suomen vesivarojen yksityistämisestä ja Internet-sensuurista

Metsähallitus on valmistellut valtavien vesialueiden siirtoa kansalaisten vapaasta käytöstä valtion liiketalouskäyttöön. Yli 2 miljoona hehtaaria (2/3 Suomen vesistöistä) ollaan siirtämässä osakeyhtiön omistukseen, jolloin niiden ostaminen tulisi mahdolliseksi. [1]

Aivan kuten kaikki muukin päivänvalonkestävä toiminta (kuten TTIP-neuvottelut), myös vesistöjen yksityistämistä on valmisteltu kansalaisilta salassa. Varmuuden vuoksi hanke on julistettu myös metsähallituksen sisällä salaiseksi. ”Move along, nothing to see here..”

Internet ja sosiaalinen media ovat tehneet salassa toimimisen huomattavasti vaikeammaksi. Suomalaisten vesivarat olisivat siirtyneet kansainvälisille suuryrityksille ja sijoittajille paljon jouhevammin, jos tiedonvälityskanavat olisivat edelleen sanomalehdet ja televisio.

YK on vastikään julkistanut ”maailmanlaajuisen herätyksen” liittyen tyttöjen ja naisten ahdisteluun Internetissä. Taistellakseen tämän sinänsä tärkeän asian puolesta, järjestö ehdottaa järeitä muutoksia, jotka velvoittaisivat sosiaaliset mediat monitoroimaan yksittäisiä profiileja ja kirjoituksia. Lisäksi se esittää, että viranomaiset myöntäisivät toimiluvan vain niille tele-alan yrityksille ja hakukoneille, jotka ”valvovat sisältöä ja levitystä”. [2]

Fast forward a couple of years: ”TTIP-vapaakauppasopimus ja vesivarojen yksityistäminen parantavat ihmisoikeuksia ja naisten asemaa vapauttamalla kilpailua ja luomalla työpaikkoja ja hyvinvointia. Niitä koskevat negatiiviset kirjoitukset tulkitaan ihmisoikeuksia ja naisia loukkaaviksi ja ovat siksi kiellettyjä. Viestisi on poistettu ja toimintasi raportoitu. Hyvää päivänjatkoa!”

1. http://www.sll.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2015/metsahallituksessa-havitellaan-valtavien-vesialueiden-siirtoa-liiketaloudelle

2. https://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2015/09/24/the-united-nations-has-a-radical-dangerous-vision-for-the-future-of-the-web/

maanantai 21. syyskuuta 2015

Overview of unity and separation

Here's a visual representation of my understanding of the dynamics of unity and separation in the human experience:

https://www.dropbox.com/s/0so2h9gs9ip0whu/Overview%20of%20unity%20and%20separation.pdf?dl=0

(if you get a Dropbox registration window, you can close it and view the document.)

Yleiskuva ykseydestä ja erillisyydestä

Tässä visuaalinen kuvaus ymmärryksestäni ykseyden ja erillisyyden dynamiikasta ihmiskokemuksessa:

https://www.dropbox.com/s/9f65jl0nki63zzv/Yleiskuva%20ykseydest%C3%A4%20ja%20erillisyydest%C3%A4.pdf?oref=e&n=386193985

(jos Dropbox pyytää rekisteröitymään, ikkunan voi ohittaa sulkemalla sen, jonka jälkeen kuvan tulisi näkyä)

tiistai 15. syyskuuta 2015

Syyskuun YK:n yleiskokous ja eliitin agenda

Vatikaani on julkaissut dokumentin, jossa se ehdottaa maailman keskuspankin perustamista [1]. Tämä on alustusta myöhemmin tässä kuussa järjestettävään YK:n yleiskokoukseen, jossa paavi pitää puheenvuoron. Kokouksessa hyväksytään YK:n 2030-agenda, jonka laajat tavoitteet koskettavat kaikkia maailman maita ja ihmisiä [2].

Ehdottaessaan näitä ulkokultaisia näennäisesti hyväntahtoisia ratkaisuja, eliitti vetoaa aiheuttamiinsa kriiseihin; sotiin, nälänhätään, talouskriiseihin, pakolaisuuteen, köyhyyteen, ilmastokatastrofeihin ja tautiepidemioihin. Se osoittaa luomiaan ongelmia ja sanoo etteivät itsenäiset kansalliset toimijat ole kykeneviä ratkaisemaan niitä, vaan vaaditaan tiukempaa globaalia kontrollia. Tämä ”ongelma – vastatoimi – ratkaisu” toimintamalli on aina ollut eliitin vallan keskiössä.

Vallitsevat energiat ovat puolellamme, mutta ihmiskunnan täytyy kuitenkin tehdä tietoinen valinta ja hylätä ehdotettu uusi maailmanjärjestys.

1. http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20111024_nota_en.html

2. https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit

lauantai 12. syyskuuta 2015

Paradigmoista ja niiden puolustajista

Tiedeyhteisö toimii itsekorjautuvasti, mutta kykenee tekemään tämän vain oman paradigmansa sisällä. Nykyinen luonnontieteen paradigma on materialismi. Sen muuttumattoman perusta, nk. ontologinen primitiivi, on että kaikki olemassa oleva koostuu tai on palautettavissa aineeseen, aineellisiin voimiin tai fysikaalisiin tapahtumiin.

Kvanttifysiikan löydökset eivät kuitenkaan tue tietoisuuden ulkopuolisen kuolleesta materiasta koostuvan maailman olemassaoloa. Tiedeyhteisö ei kykene tarkastelemaan näitä löydöksiä objektiivisesti tai jättää ne kokonaan noteeraamatta, sillä ne saattaisivat potentiaalisesti uhata omaksuttua paradigmaa ja sitä kautta nykyistä tieteellistä maailmankuvaa.

Nähdäkseni tilanne on samankaltainen yhteiskuntatieteiden osalta. Voidaan kenties sanoa demokraattisten yhteiskuntien (kuten Suomi ja Yhdysvallat) ontologisen primittiivin olevan: ”Valitsemamme edustajat ja heidän hallinnoimat ja valvomat viranomaiset ajavat kansan asiaa. Vapaa lehdistä raportoi avoimesti ja objektiivisesti lainsäädäntövallan, tuomiovallan ja toimeenpanovallan toiminnasta."

Kykenemme kritisoimaan omaksumaamme paradigmaa, mutta kun meille esitetään todistusaineistoa, joka totaalisesti kyseenalaistaa sen perustan, emme välttämättä pysty tarkastelemaan aineistoa neutraalisti, sillä se saattaisi uhata koko maailmankuvaamme ja sitä kautta henkistä koheesiota. Tätä ilmiötä kutsutaan psykologiassa kognitiiviseksi dissonanssiksi.

Yksi tällainen todistusaineisto on WTC7:än romahdus, jonka väitetään aiheutuneen toimistotulipalojen seurauksena. Vaikka ymmärrämme, että on mahdotonta, että koko teräsrunkoinen rakennus sortuu toimistotulipalojen seurauksena vapaapudotusnopeutta perustuksiinsa, hyväksymme mieluummin virallisen selityksen tai jätämme tapahtuman kokonaan noteeraamatta, kuin harkitsemme koko paradigmaa horjuttavia johtopäätöksiä.

Useimmat tiedemiehet ja skeptikot eivät ole tiedemiehiä ja skeptikkoja sanojen todellisissa merkityksissä, vaan omaksumansa paradigman puolustajia. Kuten olivat ptolemaiolaisetkin ennen kuin uusi paradigma syrjäytti vanhan.