maanantai 31. elokuuta 2015

Maailmankuvamme muutos

Tulemme tulevaisuudessa nähdäkseni kokemaan nykyisen maailmankuvamme romahtamisen. Muutos on kuitenkin positiivinen, sillä se mahdollistaa kärsimyksestä ja puutteesta vapaan yhtenäisen ihmiskunnan syntymisen.

Ohessa muutamia aiheita, jotka tulevat paljastuttuaan aiheuttamaan aluksi syvää järkytystä ja hämmennystä: 


 • Maailmaa on hallinnut satojen, ellei osittain tuhansien, vuosien ajan rikollisjärjestö nimeltään Illuminati. Se koostuu mm. kasaareista, jesuiitoista, vapaamuurareista ja muista salaseuroista ja vaikutusvaltaisista perheistä
 • Miltei kaikki maailman maat ja suurimmat organisaatiot ovat olleet järjestön soluttamia. Jos jokin maa tai järjestö ei ole taipunut ryhmän kontrollin alle, on valta niissä otettu väkivalloin. Näistä viimeaikaisina esimerkkeinä mm. Irak, Syyria, Libya.
 • BRICS maat ovat viimeisten vuosien aikana toimineet aktiivisesti vastustaakseen järjestön toimintaa. Näistä varsinkin Venäjän merkittävä positiivinen rooli tulee olemaan monille järkytys.
 • Kaikki suurimmat järjestäytyneet uskonnot ovat ryhmän alullepanemia ja ylläpitämiä
 • Lahko itse palvoo jumalinaan maapallon ulkopuolisen sivilisaation edustajia. Uskonto perustuu alistamiseen ja vihaan ja sisältää mm. ihmisten uhraamista. Se tunnetaan nimellä Satanismi.
 • Materialistinen maailmankuva ja siihen liittyvä deterministinen ja ateistinen filosofia ovat rikollisjärjestön alullepanemia ja ylläpitämiä
 • Kaikki maailman suurimmat joukkotiedotusvälineet ja niiden sisällöt ovat olleet rikollisjärjestön kontrolloimia. Kontrolloidut aiheet ovat liittyneet erityisesti talouteen, maailmanpolitiikkaan, tieteeseen ja historiaan.
 • Historiankirjoitus on rikollisjärjestön vahvasti vääristämää. Ryhmittymä on mm. edustanut kumpaakin sotivaa osapuolta ensimmäisessä ja toisessa maailmansodassa ja kylmässä sodassa.
 • Miltei kaikki viimeisten vuosikymmenten aikana käydyt sodat ja tehdyt terrori-iskut ovat olleet ryhmän suorittamia tai alullepanemia
 • Rikollisjärjestö rahoittaa toimintaansa mm. huumekaupalla, orjakaupalla, orjatyöllä, pakolaiskaupalla, asekaupalla ja pankkitoiminnalla.
 • Ihmisten terveyttä on myrkytetty mm. ruoalla, vedellä, lääkkeillä, rokotteilla ja aerosoleilla 
 • Ihmisruumis sisältää energiapisteitä, joita on idän filosofioissa kutsuttu chakroiksi. Terveessä ruumiissa kundaliinienergia kiertää chakrojen läpi esteettä. Illuminati on pyrkinyt estämään chakrojen toimintaa ja kundaliinin liikettä. 
 • Lahko on kontrolloinut säätä ja aiheuttanut suurimman osan viimeaikojen ilmastokatastrofeista
 • Rikollisjärjestö on piilottanut ihmiskunnalta niukkuuden poistavan teknologian, mm. Nikola Teslan keksimän vapaan energian ja monistajat jotka kykenevät luomaan materiaa ns. tyhjästä
 • Luomalla keinotekoisen niukkuuden, ryhmä on orjuuttanut ihmiskuntaa raha– ja pankkijärjestelmällä
 • Rikollisjärjestön perimmäinen tavoite on ollut pienentää maapallon väkiluku 500 miljoonaan ihmiseen ja perustaa globaali autoritäärinen hallinto
 • Ryhmä on aina tarvinnut ihmiskunnan kollektiivisen tietoisuuden voimaa (tunteet ja ajatukset) saavuttaakseen tavoitteensa. Se on pyrkinyt aiheuttamaan ihmisten välille mahdollisimman paljon vastakkainasettelua ja vihaa mm. nationalismilla, uskonnoilla ja rasismilla.
 • Lahkolle on ollut äärimmäisen tärkeää, että ihmiset kokevat erillisyyttä ja pelkoa, sen sijaan että he heräisivät ykseyteen ja rakkauteen
 • Kaikki ihmiset ovat tavalla tai toisella edesauttaneet järjestön suunnitelmien toteutumista. Kun on syntynyt vankilan muurien sisäpuolelle, on ollut hyvin vaikea nähdä tai kuvitella muuta kuin muurien sisäpuolista todellisuutta. Kuitenkin vain hyvin harvoilla yksilöillä on ollut kokonaiskuva Illuminatin suunnitelmista, useimmat ihmiset ovat toimineet jaloista tarkoitusperistä osallistuessaan esimerkiksi armeijoiden tai lääketeollisuuden toimintaan.
 • Ensimmäiset vieraat sivilisaatiot saapuivat aurinkokuntaamme noin 500 000 vuotta sitten.
 • Toisin kuin monet muut olennot, ihmisruumis ei ole kehittynyt evolutionäärisesti, vaan on kymmenien maapallon ulkopuolisten sivilisaatioiden geneettisen kehittelyn tulos 
 • Ihmiskunnalla on lukuisia salaisia avaruusohjelmia. Osa on Illuminatin hallinnoimia, osa on irtautunut lahkon vaikutuspiiristä vastustaakseen sen toimintaa ja osa on muinaisten sivilisaatioiden perustamia
 • Kuussa, varsinkin sen pimeällä puolella, on runsaasti maanalaista asutusta ja toimintaa. Kuu toimii diplomaattisena alueena kymmenille vieraille sivilisaatioille.
 • Marsissa on ohut ilmakehä, joka ylläpitää pientä kasvi- ja eläinpopulaatiota. Myös muilla aurinkokunnan planeetoilla on elämää. Osa elämästä on muuta kuin hiilipohjaista.
 • Ihmiskunnalla on aurinkokunnassa satoja siirtokuntia ja asutuksia. Suurimmilla niistä on yli miljoona asukasta. 
 • Myös maapallon pinnan alla asuu muinaisia sivilisaatioita, jotka ovat myös vastustaneet rikollisjärjestön toimintaa
 • Ihmiskunnalla on käytössä siirtimiä ja tähtiportteja, joilla matkustaminen hyvinkin pitkien välimatkojen päähän tapahtuu hetkessä
 • Virallisten avaruusjärjestöjen päätehtävä on ollut pitää salaiset avaruusohjelmat piilossa ihmiskunnalta
 • Lahko on kokenut kunnioittavansa vapaata tahtoa kertomalla toiminnastaan mm. elokuvien ja kirjojen välityksellä
 • Kaikkeus sai alkunsa kun ääretön tyhjyys tuli tietoiseksi. Tietoisuus jakoi itsensä osiin kokeakseen muuta kuin vain itseään
 • Osat kehittyvät yksilöllisten kehityspolkujensa kautta takaisin äärettömään tietoisuuteen. Olemme ihmiskuntana ja planeettana siirtymässä seuraavaan kehitysvaiheeseen.
 • Olemme kaikki yhtä

sunnuntai 30. elokuuta 2015

The games we play

Imagine you appear as a character in a first-person videogame. As is the nature of such a game, you are not a separate character experiencing an outside game word, but rather your existence is a particular point of view into the game. In this individuated unit of the game, you experience both your body and the world. At first you feel and remember this to be the case and it brings you great joy to experience yourself.

Unbeknown to you, you have the ability to program yourself. One of your very first lines of program is the command “I” with which you refer to the body. You program yourself to feel and identify to be a separate character experiencing an outside world. With time you learn more of the language and you continue to program yourself with an ever more complex story, all adding to the feeling of separation from the rest of the game.

You encounter other characters and all have programmed themselves to identify as detached characters in the game you share. You are all baffled by your existence and together you dive into uncovering the secrets of your reality. By studying your bodies and the world, you discover that they are composed of pixels. You conclude that everything in existence is made from these pixels.

As your knowledge grows, you dive ever deeper into the matrix of your reality. What you discover astonishes you all. Rather than finding smaller and smaller pixels, you encounter a world where nothing solid exists. You find waves of energy in all possible configurations, which your conscious observation collapses into the building blocks of your reality. You do not understand how your separate characters’ conscious observation could affect the world outside of your bodies.

The more you program yourself to feel to be a separate character, the more miserable you feel. Not understanding the nature of your predicament, you continue to dig an ever-deeper hole of separation. From your suffering you write code full of fear and anger and little by little the whole world transforms to a reflect the inner states of its characters.

One day you begin to wonder about the root of your suffering. You remember the joy-filled days of your childhood. You remember moments when you still momentarily feel the kind of happiness and all-encompassing love that exist in every moment. You conclude that perhaps you have just forgotten something important. And so you ask yourself “Who am I?” 


By executing this command over and over, you slowly remove the old programming. You again become to recognize yourself as a particular viewpoint into the game in which both your body and the world appear and this brings you great peace and happiness. You recognize that yourself and each character you’ve ever encountered share this same nature.

And what happens when this particular game ends? Another one begins. For you are not the content of the game, but its substrate; the one infinite consciousness playing hide and seek with itself and in the course experiencing great many adventures.sunnuntai 23. elokuuta 2015

Tarina nuoresta miehestä

Olipa kerran nuori mies, joka kuvitteli olevansa älykäs, tai ainakin tietävänsä monesta asiasta paljon. Hän seurasi ahkerasti massamediaa, politiikkaa, geopolitiikkaa, materialistisia luonnontieteitä ja taloustieteitä. Hän ei voinut ymmärtänyt miten maailmasta vielä löytyi niin takapajuisia ihmisiä, etteivät he nähneet konsensuspohjaisen tieteellis-rationaalisen maailmankatsomuksen autuaaksi tekevää valoa.

Eräänä päivänä nuori mies havahtui siihen, ettei hän tosiasiassa edes tiennyt kuka hän oli. ”Jos en kerran tiennyt kuka olen, tiedänkö mitään muutakaan varmasti?” kysyi nuori mies itseltään hämmentyneenä.

Nykyään nuori mies tietää enää yhden asian varmasti; minä olen. Minä olen kokemuksessa ei ole saumoja tai rajoja, joten niitä voi olla vain yksi. Hän arvelee ykseyden jakavan itsensä osiin ja antavan osilleen vapaan tahdon voidakseen kokea myös muuta kuin vain itseään. Hän arvelee solujen ajoittain tarkoituksella unohtavan itsensä, saavuttaakseen autenttisen kehollisen erillisyyden kokemuksen kolmiulotteisessa maailmassa. Hän arvelee kokemansa maailman olevan siirtymässä vaiheeseen, jossa yhä useammat täällä itseään kokevat solut muistavat jälleen itsensä. Hän arvelee erillisyyttä ylläpitäneiden rakenteiden katoavan pian. Näihin kuuluvat mm. massamedia, politiikka, geopolitiikka, materialistiset luonnontieteet ja taloustieteet.

Ja minä olen eli elämäänsä onnellisena ikuisessa nyt-hetkessä.


Sen pituinen se :)

lauantai 15. elokuuta 2015

Oppitunti anteeksiannosta

Olemme ikuisia sieluja kokemassa elämää ihmisruumiissa. Sielumme ovat puhdasta valoa ja rakkautta.

Valitsemme syntyä tähän maailmaan. Valitsemme myös kehon ja olosuhteet joihin synnymme.

Kaikki maailmat ovat kouluja, joita sielut käyvät kehittyäkseen. Tämän maailman oppitunti on anteeksianto.

Jotta tämä olisi mahdollista, emme muista ennen syntymäämme tekemiämme valintoja.

Unohduksesta johtuen suurin osa sieluista vajoaa pelkoon. Pelkoa on kuvattu myös sanoilla kuten karma ja synti.

Kun toinen ihminen kohtelee sinua muusta kuin rakkaudesta, toimii hän pelosta. Kun sinä kohtelet toista ihmistä muusta kuin rakkaudesta, toimit sinä pelosta.

Kummassakin tapauksessa syntyy lisää pelkoa. Ainoa tapa vapautua karmasta on anteeksianto.

Jos emme anna anteeksi, synti vetää puoleemme tapahtumia, jotka antavat meille uudelleen mahdollisuuden antaa anteeksi.

Meillä on ikuisuus aikaa harjoitella anteeksiantamista ja pelosta vapautumista. Karman säilyvyys mahdollistaa opettelun jatkumisen seuraavassa elämässä.

perjantai 14. elokuuta 2015

The biggest secret

The biggest secret kept from humanity is that our thoughts shape our individual and collective realities.

Don’t take my word for it. I encourage you to take just one day in your life to love yourself unconditionally. Love every single hair on your head and wrinkle on your face. Go overboard with loving everything and everyone in your life.

It might feel like thoughts cannot change anything. It might feel like nothing is happening. It might feel like you are not worthy of love. But just keep on loving.

Once you see and feel the results, you’ll need no more convincing. This discovery will forever change your life and all of humanity’s future for the better.

perjantai 7. elokuuta 2015

Maailma minussa

Tietäisitkö kuka olisit, jos eläisimme maailmassa, jossa ei olisi ainuttakaan peiliä, kameraa tai edes tyyntä vedenpintaa josta peilata itseäsi?

Totta kai tietäisit, sillä vaikka koemme kuvan ”minusta” näyttävän tältä
niin todellisuudessa kuva ”minusta” näyttää enemmän tältäValokuva ei kuitenkaan kykene vangitsemaan läheskään koko ”minuuden” kokemusta, sillä se sisältää nähdyn lisäksi tuntemuksia kehossa, tuntemuksia maailmasta kehon ulkopuolella, kuultua ja mielen sisältöä.

Normaalisti samaistumme tästä kokemuksesta vain sen pieneen osaan. Kuvittelemme olevamme valo- tai peilikuvassa näkyvä kehoon rajoittuva ”minä”. Mielemme valjastuu palvelemaan tämän maailmasta ja muista erillisen hahmon haluja ja pelkoja.

Kiinnostumalla siitä kuka tosiasiassa näkee nähdyn, kuulee kuullun ja tuntee tunnetun, voimme tulla huomaamaan, että tuo jokin ei rajoitu kehoomme, vaan on rajaton. Se on lisäksi aina läsnä, eivätkä siihen vaikuta siinä tunnetut ilmiöt.

Kun ymmärrämme, että todellinen olemuksemme on tietoisuus jossa keho ja maailma koetaan, ymmärrämme myös todella olevamme universumi kokemassa itseään.

Kehosi tunteet ja ajatuksesi ovat viestejä itsellesi millaista elämää haluat elää. Jos sanot itsellesi, että elämäsi tulee olemaan surkeaa, luot itsellesi surkeutta. Jos sanot itsellesi, että elämäsi tulee olemaan ihanaa, luot itsellesi ihanuutta. Jos haluat tietää kuka todella olet, voit selvittää sen kysymällä itseltäsi ”kuka minä olen?”

Kokeile viikon, tai vaikka vain päivän ajan, mitä tapahtuu jos toivot vain rakkautta ja onnea elämääsi. Sinulla ei ole mitään menetettävää, mutta saatat huomata, että voimme vaikuttaa omaan ja kollektiiviseen maailmaamme enemmän kuin olisimme ikinä voineet kuvitella.