tiistai 21. heinäkuuta 2015

Linkkikokoelma

Ohessa linkkejä sivustoihin, joilla seurataan ja kirjoitetaan ihmiskunnan henkisen evoluution etenemisestä ja siitä seuraavista muutoksista. Sivustot ovat osapuilleen laskevassa järjestyksessä uudelle lukijalle helpoiten lähestyttävistä haastavampiin.

En ota kantaa siihen kuinka paikkansapitäviä tai pitämättömiä sivustojen tiedot ovat. Jos aihe kiinnostaa, oma intuitio on tärkeässä roolissa tietoja läpikäytäessä. Virallista auktoriteettiä joka määrittelisi lähteen tai tiedon paikkaansapitävyyden lukijan puolesta, ei tässä aihepiirissä ole.

Zero Hedge http://www.zerohedge.com/ -> artikkeleita taloudesta

Benjamin Fulford http://benjaminfulford.net/ -> viikoittainen kirjoitus maailman taloudellisesta ja poliittisesta tilanteesta

Reddit conspiracy sub-reddit https://www.reddit.com/r/conspiracy/ -> salaliittoihin liittyviä linkkejä ja kirjoituksia (ei suoranaisesti liity listaan, mutta kuitenkin erinomainen avaramielinen sivusto)

The Event Chronicle http://www.theeventchronicle.com/ -> artikkeleita ihmiskunnan henkiseen evoluutioon ja muutosprosessiin liittyen

Stillness in the Storm blogi http://sitsshow.blogspot.fi/ -> kirjoituksia ihmiskunnan henkiseen evoluutioon ja muutosprosessiin liittyen

Exopolitics http://exopolitics.org/ -> artikkeleita maan ulkopuolisesta elämästä

Starship Earth - The Big Picture blogi http://www.starshipearththebigpicture.com/ -> kirjoituksia ihmiskunnan henkiseen evoluutioon ja muutosprosessiin liittyen

Kosminen valo blogi https://kosminenvalo.wordpress.com/ -> kirjoituksia ihmiskunnan henkiseen evoluutioon ja muutosprosessiin liittyen

Prepare For Change http://prepareforchange.net/ -> kirjoituksia ihmiskunnan henkiseen evoluutioon ja muutosprosessiin liittyen

Stankov's Universal Law Press http://www.stankovuniversallaw.com/ -> kirjoituksia ihmiskunnan henkiseen evoluutioon ja muutosprosessiin liittyen

Sphere Being Alliance http://spherebeingalliance.com/ -> avaruuden vastarintaliikkeen sivusto

Portal 2012 http://2012portal.blogspot.fi/ -> maan vastarintaliikkeen sivusto

maanantai 20. heinäkuuta 2015

Britannian eliitin pedofilia-epäilyt

Britanniassa tutkitaan yli 1400 miehen osallisuutta lasten hyväksikäyttöön. Heistä 261 on ns. korkean profiilin henkilöitä; poliitikkoja, tuomareita, diplomaatteja, muusikoita, mediapersoonia ja urheilutähtiä. Tutkijoiden mukaan uhreja saattaa olla jopa satoja tuhansia.
 

Hyväksikäyttö on jatkunut pitkään ja on erittäin järjestäytynyttä. Esille on tullut useita tapauksia, joissa vakavia rikoksia on viranomaisten toimesta vaiettu kuoliaaksi ja uhreja uhkailtu ja jopa tapettu väärinkäyttäjien suojelemiseksi.

Valitettavasti tulemme lähitulevaisuudessa kuulemaan samanlaisia uutisia niin Britanniasta, kuin muualtakin maailmasta. Pedofilia on syöpynyt syvälle nk. eliitin kieroutuneeseen maailmankuvaan. Suomi ei ole tässä poikkeus.
 

http://www.9jumpin.com.au/show/60minutes/stories/2015/july/spies-lords-and-predators
 

http://www.theguardian.com/uk-news/2015/may/20/1400-suspects-operation-hydrant-politician-and-celebrity-child-sex-abuse-inquiry

sunnuntai 5. heinäkuuta 2015

Varjojen valtiaat

Teksti on jatkoa kirjoitukselle “Elämä pelissä” ja syventyy maapalloa pitkään hallinneiden ryhmien taustoihin.


Kertomuksen mukaan paratiisiin luikerrellut käärme on tuhansia vuosia sitten ulkoavaruudesta maapallolle saapunut vieras sivilisaatio. Tämä miljoonia vuosia vanha negatiivisesti suuntautunut ryhmittymä tarvitsee muiden negatiivista värähtelyä, eli pelkoa, elääkseen. Taatakseen energiansaantinsa, ryhmä manipuloi pienen joukon vaikutusvaltaisia ihmisiä aiheuttamaan mahdollisimman paljon konflikteja ja kärsimystä. Tästä kontaktista sai alkunsa salaseurojen liitto nimeltään Illuminati.

Illuminati palvoo vieraan sivilisaation edustajia jumalinaan ja toimii uskontonsa oppeja noudattaen. Uskonto edustaa lusiferiaanista satanismia. Lahkon johto koostuu 13:sta perheestä ja heidän 200:sta jäsenestään. Ryhmittymä on hierarkkinen ja rakentuu kymmenistä organisatorisista kerroksista, joista jokainen kerros tietää sen verran kuin sen toimiakseen täytyy. Ryhmän jäseniä ja vaikutettavat henkilöitä kontrolloidaan institutionaalisella aivopesulla, korruptiolla ja traumatisoinnilla.

Joukon nimi viittaa valaistumiseen ja sen jäsenet kokevat olevansa valaistuneita ymmärtäessään alistusjärjestelmän luonteen ja ohjaillessaan maapallon tapahtumia. Illuminati on nähnyt oikeudekseen alistaa ihmisiä, sillä he pitävät heitä ryhmän ulkopuolelle kuuluvina hyödyttöminä ja tyhminä. Järjestö onkin vastuussa suuresta osasta ihmiskunnan viimeisten satojen, joillei osittain tuhansien, vuosien aikana kokemasta kärsimyksestä.

Lahko on vuosisatojen aikana ulottanut kontrollinsa miltei kaikille yhteiskunnan osa-alueille. Tämän ovat mahdollistaneet eritoten sen syvä ymmärrys ihmisten tietoisuudesta ja mielestä ja siitä kuinka niihin voi vaikuttaa. Ryhmä ei edusta mitään maailman valtioista, pääuskonnoista tai yhteisöistä, mutta on aina käyttänyt näitä tarkoitusperiensä saavuttamiseen. Illuminatin valta keskittyy nykyisin kolmeen pääalueeseen: uskonnollinen valta Vatikaaniin, rahavalta Lontooseen ja sotateollinen valta Washingtoniin, mutta sillä on toimintaa kaikissa maailman valtioissa ja vaikutusvaltaisissa organisaatioissa.

Aurinkokunnan saavuttua uudelle energiselle vyöhykkeelle 1900-luvun alussa, järjestön toimintaympäristö hankaloitui. Ihmiskunta alkoi hitaasti heräämään erillisyydestä ja vihasta. Tämä näkyi mm. ihmisten vuosi vuodelta vähenevänä halukkuutena sotia ja aiheuttaa toisille tietoisille olennoille kärsimystä. Ryhmän onnistui kuitenkin edelleen ylläpitää kuvaa siitä mikä oli ”normaalia”; sotien ja konfliktien väistämättömyydestä, ikuisen talouskasvun autuudesta, epätasaisen tulonjaon välttämättömyydestä ja kenties tärkeimpänä, ihmisten kyvyttömyydestä vaikuttaa edellä mainittujen ja muiden epäkohtien olemassaoloon.

Ihmisten tietoisuuden kasvu avasi ovet myös positiivisten sivilisaatioiden osallistumiselle maapallon ja ihmiskunnan auttamiseen. Kaikki olennot joutuvat kunnioittamaan toisten tietoisten olentojen vapaata tahtoa, eikä apua voida antaa, jollei sitä pyydetä. Lisäksi kaikella toiminnalla on ns. karmalliset seuraukset. Illuminati on kokenut omalta osaltaan kunnioittavansa ihmiskunnan vapaata tahtoa, sillä vaikka se ei olekaan paljastanut toimintaansa avoimesti, on se tehnyt sen välillisesti esimerkiksi elokuvien ja kirjojen kautta (The Matrix, The Truman Show, They Live, Vuonna 1984 jne.) Näin se on kokenut myös välttävänsä tekojensa negatiiviset karmalliset seuraukset.

Tietojen mukaan aurinkokuntaan hiljattain saapuneet vielä Illuminatin alullepannutta ryhmääkin kehittyneemmät positiiviset olennot ovat muodostaneet saapumisen ja poistumisen estävän saartorenkaan aurinkokunnan ympärille. Ihmiskunnan valittua positiivisen kehityssuunnan vuonna 2012, negatiivisten ryhmien johto valmistautui pakenemaan paikalta. Saarto teki sen kuitenkin mahdottomaksi ja Illuminatin isännät yrittivät kavaltaa kaikki allaan olevat ryhmät oikeudestaan poistua. Tähän ei kuitenkaan suostuttu.

Kun Illuminatin johto huomasi, etteivät sen jumalina pitämät olennot olekaan kaikkivoipia ja että he olivat lisäksi pettäneet heidät, ajautui lahko paniikin ja sekaannuksen valtaan. Aiemmin yhdessä toimineet ryhmittymät alkoivat taistella keskenään. He ymmärsivät, etteivät he pääse pakenemaan rikoksiaan ja joutuvat loppuviimein vastaamaan teoistaan ihmiskunnalle.

Rikollisjärjestön ymmärrettyä häämöttävän tappionsa, yritti se ehdottaa sopimusta, jossa ihmiskunta olisi saanut käyttöönsä pimitettyä teknologiaa ja tasa-arvoisemman talousjärjestelmän, mutta jossa Illuminatin rooli olisi paljastettu ihmisille vasta 50-vuoden kuluttua. Kun tähänkään ei suostuttu, ryhtyi lahko valmistelemaan omaa kontrolloitua julkituloaan, joka mahdollistaisi kultin olemassaolon ainakin osittaisen jatkumisen ja sen toiminnan ja jäsenten esittämisen mahdollisimman positiivisessa valossa.

Samaan aikaan lahkon alemmat portaat jatkoivat edelleen käskyjensä noudattamista ja runnoivat läpi tavoitetta saattaa koko maailma sen saappaan alle. Päättäjät, poliitikot ja kenraalit saivat yhä jyrkempiä ohjeita lobbareiltaan ja ohjaajiltaan. Media ohjeistettiin kirjoittamaan yhä kärkevämmin ryhmän agendan puolesta. Tämä sai osan ihmisistä havahtumaan siihen, etteivät auktoriteetit näyttäneetkään ajavan heidän asiaansa. Kenties ensimmäistä kertaa ihmiset kollektiivisesti kysyivät: ”Kenen intresseissä on tukea pankkeja kansakuntien kustannuksella? Kenen intresseissä on aloittaa sotia vapauteen vedoten? Kenen intresseissä on luovuttaa yhteiskuntien itsemääräämisoikeus korporaatioille?”

Maapallolla on aina toiminut myös Illuminatia vastustavia voimia, mutta ne eivät ole voineet tehdä sitä avoimesti. Ne ovat kuitenkin estäneet lahkoa saavuttamasta totaalista voittoa osallistumalla avoimuutta tukevien rakenteiden kuten demokratian, ihmisoikeuksien ja Internetin ja kehittämiseen. Tilanteen muututtua hiljattain otollisemmaksi positiivisten ryhmien toiminnalle, ottivat ne aktiivisemman roolin maapallon vapauttamisessa. Tällä hetkellä vastarintaliikkeen sanotaan toimivan niin maassa kuin avaruudessa. Talousrintamalla eritoten nk. BRICS-maat ovat viime vuosina taistelleet irti lahkon keskuspankkijärjestelmästä.


Tulemme lähitulevaisuudessa kokemaan yhä kaoottisemmaksi käyvän maailman. Samaan aikaan kun rikollisjärjestö kritisoi YK:n ja paavin suulla nykyistä talousjärjestelmää, eriarvoisuutta ja ilmastonmuutosta ja valmistelee salattujen avaruusohjelmien osittaista paljastamista, käyttää se edelleen vanhaa hajoita-ja-hallitse strategiaansa ja yrittää aiheuttaa pelkoa terrori-iskujen, talous -ja ilmastokatastrofien ja suursodalla uhkailun muodossa. Susi pukeutuu edelleen lampaan vaatteisiin; se luo ongelmia ja ehdottaa niihin ratkaisuksi näennäisesti ihmiskuntaa hyödyttäviä uudistuksia, mutta joiden lopullisena tarkoituksena on saattaa koko maapallo sen absoluuttisen kontrollin alle. Illuminatin miekka on kuitenkin jo tylsynyt ja se pystyy toteuttamaan suunnitelmiaan ryhmän kannalta enää alati heikkenevin tuloksin.
 
Kaaoksella on tärkeä rooli ihmiskunnan kehityksessä, sillä vain kollektiivisesti heräämällä vaatimaan ja luomaan parempaa maailmaa, on muutos mahdollinen. Kyseessä on evolutionaarisesta prosessista, jonka kautta ihmiset ymmärtävät olevansa vain syntisten sielujen tai hauraiden biologisten kehojen sijaan oman todellisuutensa luojia, jotka kykenevät aktiivisesti muokkaamaan todellisuutta. Joudumme luopumaan mentaliteetista, että tarvitsemme auktoriteetteja ohjailemaan elämäämme ja ottamaan todellisen vastuun tulevaisuudestamme. Kun kollektiivinen tietoisuus saavuttaa kriittisen pisteen ja ihmiset nousevat vakaasti omille jaloilleen, muuttuu asetelma maapallolla nopeasti lahkolle mahdottomaksi toimia.
 

Tulemme aikanaan näkemään valtavat Illuminati oikeudenkäynnit ja paljastukset, jotka jättävät ihmiskunnan pitkäksi aikaa haukkomaan henkeään. Kansallisvaltiot ja uskonnot menettävät julkistusten myötä merkityksensä. Rakennamme uuden tasa-arvoisen talousjärjestelmän, jonka yltäkylläisyyden mahdollistama teknologia kuitenkin nopeasti tekee turhaksi. Ihmiskunta saa tilaisuuden antaa anteeksi niin entisille alistajilleen, kuin itselleen. Tämän mahdollistaa ymmärrys siitä, että kukin osa ykseyttä on osaltaan ollut luomassa todellisuutta jossa elimme, eikä todellisia syyllisiä näin ole löydettävissä. Pyyteettömän rakkauden ja anteeksiannon ravitsemasta maasta nousee uusi yhtenäinen ihmiskunta, joka liittyy osaksi rauhantahtoista galaktista yhteisöä.

Kuinka paljon tästä kirjoituksesta pitää paikkaansa? Tulevaisuus näyttää.

Yksi on kuitenkin varmaa. Olemme kaikki yhtä; ääretön tietoisuus kokemassa itseään lukemattomissa vapaan tahdon aalloissa.