sunnuntai 31. toukokuuta 2015

Elämä pelissä

Tutkimukset ovat vahvistaneet, ettei todellisuutta ole olemassa ilman tarkkailijaa. Kun puu kaatuu metsässä, ei se kuulu tai näy, jollei sitä ole joku kokemassa. Todellisuus siis kutsutaan esiin, kun se koetaan.

Emme jaa materiasta tehtyä tietoisuuden ulkopuolista maailmaa, vaan avoimen tietoisuuden, jonka yksilöidyissä osissa koemme oman kehomme ja maailman ja jossa kaikki muu on potentiaalissa valmiina koettavaksi. Vaikka tietoisuus on jaettu, ovat sen osien sisällöt ja ominaisuudet yksilöllisiä. Yhden tietoisuus on täynnä rakkautta ja rauhaa, toisen kurjuutta ja kärsimystä. Kaikki vaikuttaa kaikkeen ja muokkaamme teoillamme ja ajatuksillamme omaa ja kollektiivista tajuntaa ja niiden sisältöjä.

Miten olen voinut käydä kaksikymmentä vuotta kouluja kuulematta tästä puolta sanaakaan? Miksi tiede edelleen palvoo materialismia ja etsii tietoisuuden tuottavaa mekanismia aivoista? Miksi maailma opettaa ihmiset samaistumaan rajattomasta kokemuksestaan ainoastaan kehoon ja mieleen? Miksei meille kerrota olevamme todellisuutemme aktiivisia luojia? Mistä tässä kaikessa oikein on kysymys?

Koska nyky-ymmärrys näyttää olevan niin hakoteillä todellisuuden luonteesta, joudumme hakemaan elämän arvoituksen avainta epätavallisemmista lähteistä ja parsimaan kasaan tarinan, joka on hyvin erilainen kuin nykyisen vallalla olevan maailmankuvan viivasuora funktio. Siirrymme siinä maailmaan, jossa totuus on tarua ihmeellisempää, mutta joka kuitenkin kykenee selittämään monet elomme vastausta vaille jääneistä kysymyksistä. Käytän kirjoituksessa elämästä peli-vertauskuvaa, mutten kuitenkaan sitä sen vähättelevässä merkityksessä.

Kertomuksen mukaan tyhjä äärettömyys tuli jossain vaiheessa tietoiseksi. Kokeakseen jotain muuta kuin vain itseään, se jakoi itsensä osiin. Jokaisella osalla oli fraktaalimaisesti äärettömän tietoisuuden ominaisuudet, mutta ne olivat kuitenkin omia vapaan tahdon pisteitä.

Sallimalla itsensä osille absoluuttisen vapaan tahdon, äärettömällä tietoisuudella oli mahdollista pelata itsensä kanssa peliä tietämättä sen vaiheita. Pelin ideaksi muodostui kehittyä lukemattomien osiensa eri kokemusten kautta takaisin jakamattomaan itseensä.

Ensimmäiset yksilöidyt tietoisuuden osat loivat itselleen eräänlaisia pelihahmoja ja pelimaailmoja, joiden kautta kokeminen ja oppiminen monipuolistuivat. Maailmankaikkeudet, galaksit, tähdet ja planeetat saivat alkunsa. Myös jokainen näistä oli oma hahmonsa tietyssä kehityksen vaiheessa.

Planeetoilla uudet yksilöidyt tietoisuuden osat aloittivat evoluutionsa mineraaleina, jatkaen kasvuaan kasveina ja eläiminä. Tietyssä vaiheessa kehitystään, vapaan tahdon keskittymät samaistuivat kokemistaan ilmiöistä ainoastaan pelihahmonsa tuntemuksiin ja ajatuksiin ja unohtivat näin äärettömän itsensä.

Tässä vaiheessa pääsemme hyppäämään elämäämme maapallolla. Yksilöity tietoisuuden osa on siis pysyvät olemuksesi, jossa koet nykyisen pelihahmosi ja pelimaailmasi. Kehosi toimii suodattimena, joka suodattaa tietyn maailman koettavaksesi. Maapallo on myös vapaan tahdon keskittymä ja tietoinen pelihahmo, joka omalla olemassaolollaan mahdollistaa pelisi ja kehityksesi tässä todellisuudessa.

Ihmisenkaltainen hahmo voi tässä kohtaa kehitystään valita kahdesta kehityssuunnasta: itsensä palvelemisen tai muiden palvelemisen. Pelihahmo voi vapaasti valita kumman tahansa, se voi kokea joko ykseyttä ja rakkautta tai erillisyyttä ja vihaa; korkeaa tai matalaa värähtelyä.

Tarinan mukaan maapallo ja sen jälleensyntymän kierto olivat pitkään hyvin miellyttävä maailma kasvaa, oppia ja kehittyä. Jossain vaiheessa saimme kuitenkin kutsumattomaksi vieraaksemme toisen sivilisaation, jonka pelihahmot olivat jo miljoonien vuosien ajan suuntautuneet itsensä palvelemiseen ja muiden alistamiseen. Koska he olivat ajautuneet niin kauaksi todellisesta olemuksestaan, tarvitsivat he muiden tuottamaa matalamman värähtelyn, eli pelon energiaa, elääkseen. Ihmiskunnan kaltaisen nuoren tietoisuuskompleksin vangitseminen ja hyväksikäyttäminen oli tälle ryhmälle kuin tikkarin viemistä lapselta.

He esittelivät itsensä jumalina kaikkein lahjakkaimmille itsensä palvelemisen kehityssuunnakseen valinneille ihmisille ja opastivat kuinka ihmiskunnan matalampi värähtely ja tietoisuuden taso olivat ylläpidettävissä. Kuninkaat, hallitsijat ja papit saivat neuvoja kuinka perustaa yhteiskuntajärjestelmiä, joilla pelon energian saanti taattiin. Uskonnoilla vieras sivilisaatio sai hallintaansa jälleensyntymän kierron. Näin saivat alkunsa myös salaseurat, joissa nämä esoteeriset opit kulkivat sukupolvelta toiselle. Valittujen perheiden vuosisatoja katkeamattomana kestänyt itsekeskeisyys mahdollistettiin systemaattisella aivopesulla ja traumatisoinnilla.

Pitkään näytti, että suunnitelma toimi täydellisesti; valtauskonnot pitivät ihmiset pelolla pois muiden oppien vaikutuspiiristä ja feodaaliyhteiskunnan ihmisille jäi muutenkin hyvin vähän aikaa elämän tarkoituksen pohdiskeluun. Kuitenkin saavuttaessa 1400-luvulle, valo nosti Renessanssin muodossa päätään. Tiede ja taide kehittyivät ja avasivat ihmisten mieliä. Teollinen vallankumous lisäsi hieman myöhemmin ihmisten vapaa-aikaa ja matkustaminen ja tiedonkulku nopeutuivat huimasti.

Materialismi, eli aineellinen todellisuuskäsitys, synnytettiin vastustamaan näitä kehityssuuntia. Kaikkein älykkäimmiksi ihmisiksi julistettiin ne, jotka olivat täydellisesti sisäistäneet materialistiset dogmit ja lisäksi vielä kielsivät vapaan tahtonsa determinismiin vedoten ja jumaluutensa ateismin muodossa. Niin kutsuttuina skeptikkoina he hylkäsivät myös kaiken muun valtavirrasta poikkeavan. Täydellisiksi kerettiläisiksi taas leimattiin kaikki, jotka tohtivat poiketa vallitsevasta konsensuksesta.

Valtaapitävien työkalupakkiin luotiin vuosien varrella myös mm. vääristelty historiankirjoitus, nationalismi, sosiaalidarwinismi, riistokapitalismi, kontrolloitu media, kulutusyhteiskunta ja minäkeskeinen elämäntapa ja eri ihmisryhmien välinen vastakkainasettelu (esim. oikeisto vs. vasemmisto, itä vs. länsi). Tasa-arvoa tukevat aatteet kuten sosialismi ja anarkismi demonisoitiin diktatuureilla ja propagandalla. Vaikkei ihmisiä saataisikaan taivutelluiksi palvelemaan vain itseään, oli tärkeää pitää heidän huomionsa kiinnitettyinä muualle ja samalla ohjata jaettua tietoisuutta erillisyyden, itsekkyyden, vastakkainasettelun ja pelon suuntaan. Kaikkein synkin tavoite oli kuitenkin lopullisesti pienentää maapallon ihmispopulaation kokoa, jotta se olisi helpommin kontrolloitavissa. Tämä onnistuisi vain saattamalla kaikki maailman kansat eliitin nk. uuden maailmanjärjestyksen alle.

Ensimmäiset pelihahmot olivat ennakoineet maapallolla vallitsevan kaltaisten tilanteen syntymisen. Galakseihin kuten Linnunrataan, oli rakennettu mekanismi, joka takasi sen, ettei tietyn joukon aikakausi kestänyt puuduttavan pitkään. Galaksien haarat liikkuvat hitaasti energian eri tiheysasteiden läpi ja ajoittavat näin myös planeettojen kehityskaudet. Aurinkokunnan sanotaan tulleen tällaisen uuden energia-alueen rajalle 1900-luvun alussa.

Kasvavat energiavirrat saivat aikaan liikettä maapalloa hallitsevissa voimissa. Kuten erilliset pelihahmot, myös niiden muodostamat tietoisuuskompleksit valitsevat kehityssuuntansa. Kokonaisen planeetan saaminen kallistumaan itsensä palvelemiseen vaatii suunnattomia ponnistuksia. Tarvittiin mahdollisimman suuri määrä pelkoa, jotta pimeys tulisi kollektiivisesti valituksi. Valintaan ei ollut enää lisäksi paljon aikaa, sillä jo monet muinaiset sivilisaatiot olivat laskeneet maapallon kehityskauden kulminaatiopisteeksi vuoden 2012, jonka jälkeen valinta ei ollut tällä galaktisella kierroksella enää muutettavissa.

Valtaapitävien tavoitellessa kiivaasti päämääränsä, 1900-luvun alku näki kaksi erityisen tuhoisaa sotaa ja ensimmäiset atomipommitukset. Ihmiskunta koki lyhyessä ajassa enemmän pelkoa, tuskaa ja vihaa kuin koskaan aiemmin. Tämä ei kuitenkaan riittänyt tukahduttamaan kasvavaa valoa, vaan sotia seurasi maailmanlaajuinen rauhan ja solidaarisuuden aalto. Viimeiset yritykset muuttaa kurssia nähtiin 2000-luvun alussa tekaistujen terroristi-iskujen ja niitä seuranneiden sotien muodossa. Peli oli kuitenkin jo pelattu, sillä varsinkin Internetin mahdollistama nopea ja vapaa tiedonvälitys takasi sen, ettei ihmiskunta ollut enää yhtä helposti manipuloitavissa.

Vuonna 2012 tuli selväksi, että ihmiskunta oli valinnut puolensa. Vaikka suurin osa ei tiennyt mistä pelissä oli kysymys, valitsivat ihmiset kollektiivisesti ykseyden ja rakkauden. Suunta ei ollut enää muutettavissa, mutta kuten nurkkaan ajettu eläin, entiset itsevaltiaat puolustivat raivoisasti asemiaan. He tehtailivat edelleen terrori-iskuja ympäri maailmaa ja yrittivät aloittaa uuden suursodan Euroopassa. Maapallon valitun kehityssyynnan nousevat energiat saivat heidät tuntemaan olonsa aina vain tukalammaksi.

Kertomusten mukaan olemme hyvin lähellä tämän kosmisen pelin seuraavaa vaihetta. Vaikka pintapuolisesti kaikki näyttääkin normaalilta, pinnan alla kuohuu. Valtaapitävät ohjailevat edelleen median kautta yleisiä mielipiteitä ja ihmiset pidetään rahajärjestelmän, näennäisdemokratian, materialismin, ja uskontojen avulla ruodussa. Seuraamme kuin puun kaatumista, aluksi ei näy juuri minkäänlaista liikettä, mutta vauhti kiihtyy loppua kohden ja vanha järjestelmä on jalkojemme juuressa ennen kuin huomammekaan.

Kun nykyiset pelimestarit ovat pakotettuja paljastamaan painotetut noppansa, on ihmisillä on huomattavasti helpompaa valita kehityssuuntansa. Suurin osa valitsee ykseyden ja rakkauden, mutta pieni osa saattaa edelleen haluta palvella vain itseään. Tämä suodaan heille, mutta kenties muualla, eikä enää salassa ja ilman seuraamuksia. Muutenkin valtaosa ihmisistä elää mieluusti ilman pelkoa, kärsimystä ja niukkuutta.

Kuinka paljon tästä kirjoituksesta pitää paikkaansa? Tulevaisuus näyttää.

Yksi on kuitenkin varmaa. Olemme kaikki yhtä; ääretön tietoisuus kokemassa itseään lukemattomissa vapaan tahdon aalloissa.Kirjoitus "Varjojen valtiaat" on jatkoa tälle tekstille. Se syventyy maapalloa pitkään hallinneiden ryhmien taustoihin.

maanantai 25. toukokuuta 2015

ISIS:sen taustoista

Yhdysvaltalainen yleisen edun asianajotoimisto Judical Watch on saanut haltuunsa Yhdysvaltain hallinnon salaiseksi luokiteltuja dokumentteja, jotka paljastavat länsivaltioiden harkitusti liittoutuneen al-Qaidan ja muiden Islamilaisten terroristijärjestöjen kanssa suistaakseen Syyrian presidentin Bashir al-Assadin vallasta.

Dokumenttien mukaan jo vuonna 2012 Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon piti todennäköisenä, että strategiansa seurauksena Islamilainen valtio (ISIS) muodostuisi Irakiin ja Syyriaan, mutta näki tämän strategisena mahdollisuutena Syyrian hallinnon eristämiseen.

Dokumenttien joukossa oli Yhdysvaltain asevoimien tiedusteluorganisaation DIA:n raportti, jonka mukaan ISIS:sen kaltaisen Salafistisen ruhtinaskunnan perustaminen Länsi-Syyriaan on ”täsmälleen mitä Syyrian oppositiota tukevat ulkoiset vallat (länsimaat, Lähi-idän maat ja Turkki) haluavat”.

Media raportoi päivittäin ISIS:sen kauhuteoista, mutta jostain syystä se on jättänyt kokonaan uutisoimatta tämän järisyttävän paljastuksen, että nyt on kiistattomasti osoitettu ISIS:tä vastaan omien sanojensa mukaan taistelevien valtioiden tosiasiassa tietoisesti luoneen ja aktiivisesti tukeneen samaa terroristijärjestöä.

tiistai 19. toukokuuta 2015

CIA salaliittoteorioiden isänä

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA lanseerasi vuonna 1967 Kennedyn murhatutkimusten jälkimainingeissa termin ”salaliittoteoria” hyökätäkseen niitä vastaan, jotka haastoivat virallisen tapahtumakuvauksen ja suositteli samalla keinoja kuinka vaihtoehtoisia teorioita voi kyseenalaistaa. Sisäinen sähke oli kirjattu ”psykologiset operaatiot” merkinnällä. Keinoja olivat mm.:

- väittää, että olisi mahdotonta niin monelle pysyä hiljaa niin suuresta salaliitosta

- saada CIA - myötämieliset henkilöt hyökkäämään teorioita vastaan ja saada heidät viittaamaan virallisiin raportteihin

- väittää, että todisteet silminnäkijöiltä ovat epäluotettavia

- väittää, että tiedot ovat vanhoja uutisia eikä uusia todisteita ole ilmaantunut

- olla huomioimatta teorioita, jos keskustelu niistä ei ole jo liian aktiivista

- väittää, että on edesvastuutonta spekuloida

- väittää, että teorian esittäjät ovat kiintyneitä ja ihastuneita omiin teorioihinsa

- väittää, että teorian esittäjät ovat poliittisesti motivoituneita

- väittää, että teorian esittäjillä on taloudellisia intressejä edistää teorioitansa 


perjantai 8. toukokuuta 2015

Maan ulkopuolisesta elämästä

On kulunut kaksikymmentä vuotta siitä, kun ensimmäinen planeetta havaittiin toisen samankaltaisen tähden kuin Auringon ympärillä. Tätä ennen emme voineet kuin olettaa muillakin tähdillä olevan omien planeettojemme kaltaisia kiertolaisia. Nyt näitä aurinkokunnan ulkopuolisia niin sanottuja eksoplaneettoja on löydetty jo yli 1900. [1]

Uusien löydösten pohjalta pelkästään galaksissamme Linnunradalla on arvioitu olevan yli 160 miljardia eksoplaneetta, joista noin yhdeksän miljardia on maankaltaisia asuttavalla lämpimällä vyöhykkeellä sijaitsevia. [2] Koska maailmankaikkeudessa on arviolta 100 – 200 miljardia galaksia, voidaan kaikkien maankaltaisten eksoplaneettojen määräksi laskea kuusi sekstiljoonaa (6 ja 21 nollaa). Niitä on siis enemmän kuin hiekanhyviä kaikilla maailman rannoilla yhteensä (5 ja 21 nollaa). [3] Jos maalliset murheet painavat, ei tarvitse kuin kävellä rannalle ja antaa kourallisen hiekkaa valua sormien lävitse saadakseen ongelmille laajemman perspektiivin.

Jos todennäköisyydet elämän kehittymiseen pelkästään Maapallolla ovat yksi kuudesta sekstiljoonasta, niin missä kaikki sitten ovat? Tämä kysymys on askarruttanut ihmisiä varmasti jo yhtä pitkään, kuin olemme tallanneet tämän planeetan pintaa. On esitetty teorioita siitä, että tähtienvälinen matkustaminen on avaruuden valtavien etäisyyksien takia lopulta miltei mahdotonta tai että olemme niin paljon vierailijoita kehityksessä jäljessä, että kommunikointi olisi samankaltaista kuin jos me yrittäisimme keskustella muurahaispesän kanssa.

Koska avaruusalukset eivät vielä ole massoittain laskeutuneet takapihoillemme, on ihmiskunta eri tavoin keskittynyt etsimään elämää tai sen mahdollisuuksia aurinkokunnasta ja sen ulkopuolelta. Pitkään emme olleet varmoja edes juoksevan veden olemassaolosta Maapallon ulkopuolella, mutta kuluva vuosi on nähnyt nopeassa tahdissa uutisia, jotka eivät vain tue Maan ulkopuolista elämää, vaan pitävät sitä todennäköisenä.

Carnegie Instituutin tutkijat kertoi tammikuussa löytäneensä mahdollisen asuttavan ”supermaapallon” kosmisessa mittakaavassa aivan Maapallon naapurista, 22 valovuoden päästä. Planeettaa vastaanottaa saman määrän energiaa tähdeltään kuin Maa vastaanottaa Auringolta ja lämpötilojen on näin ollen laskettu olevan lähellä oman planeettamme lämpötiloja. Myös veden läsnäolo planeetalla nähdään melko todennäköisenä. [4] Nykyisin käytössä olevalla teknologialla 22 valovuotta on tavattoman pitkä matka, mutta aivan viimeaikaiset vahvistukset polttoaineettoman työntövoiman onnistuneesta tuottamisessa tuovat sen jo huomattavaksi lähemmäs kotiplaneettaamme. [5]

Maaliskuussa NASA vahvisti arviot juoksevasta vedestä Marssissa, olosuhteen jonka oletetaan olevan edellytys elämän kehittymiselle. Vettä ei ollut esiintynyt vain siellä täällä, vaan massiivisen meren kerrottiin kerran peittäneen miltei puolet planeetan pohjoisesta pallonpuoliskosta. [6] Huhtikuussa NASA kertoi koko aurinkokunnan olevan pullollaan vettä. Sitä löytyy planeetoilta ja asteroideilta ja yllättävästi myös Jupiterin ja Saturnuksen kuilta Ganymedelta, Europalta, Callistolta, Encaladukselta ja Titanilta. Varsinkin Europa ja Encaladus ovat elämän kannalta mielenkiintoisia, sillä niissä vesi on nestemäisessä muodossa ja kosketuksissa mineraalirikkaan kivipohjan kanssa. [7] Nämä aurinkokunnan hyvin vesirikkaat olosuhteet ovat otollisia ylläpitämään elämää.

NASA/GSFC

Toisaalta aurinkokunnastamme kuului maaliskuussa kummia, sillä NASA:n Dawn avaruusluotaimen lähestyessä kääpiöplaneetta Cerestä, näkyi sen pinnasta otetuissa kuvissa kaksi kirkasta valopistettä. Yllätyksellisten valopisteiden alkuperä askarruttaa tiedemiehiä ja NASA on antanut Internet-sivujensa kautta myös yleisölle mahdollisuuden osallistua arvuutteluun. [8, 9] Mediassa spekulaatiot liikkuvat suolatasangoista aina vieraan sivilisaation aikaansaannoksiin. [10] Dawn lähestyy edelleen Cerestä ja valopisteiden tarkempi alkuperä selvinnee tässä kuussa, kun luotain siirtyy matalammalle kiertoradalle kääpiöplaneetan ympärille.

NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

Saman kuun lopussa tutkijat kertoivat avaruusteleskooppien vastaanottaneen kymmenen vuoden aikana ulkoavaruudesta kymmenen nopeaa radioaalto-pursketta. Purskeiden hajontaluku oli joka kerta luvun 187,5 monikerta ja sattuman todennäköisyyden tälle toistuvuudelle laskettiin olevan 0,05%. Ilmiö ei selity nykyisellä avaruusfysiikalla ja yhdeksi sen syntymekanismin mahdollisuudeksi arveltiinkin maan ulkopuolista keinotekoista lähdettä. [11]

NASA:n johtava tiedemies arvioi maaliskuussa ihmiskunnan saavan vahvistuksen maan ulkopuolisesta elämästä jo seuraavan kymmenen vuoden aikana ja hänen mukaansa aivan varmasti tulemme näkemään siitä todistusaineistoa 20 - 30 vuoden sisällä. [12] Vuosilukujen asettaminen elämän löytymiselle maapallon ulkopuolelta on hyvin vahva kannanotto johtavalta avaruusjärjestöltä.

Virastaan luopuva Yhdysvaltain presidentti Barack Obaman vanhempi neuvonantaja John Podesta puolestaan kertoi alkuvuodesta hänen suurimman epäonnistumisensa olleen viime vuonna se, ettei hän tälläkään kertaa paljastanut salaisia Ufo-kansioita. Podesta toimi myös presidentti Bill Clintonin kansliapäällikkönä vuosina 1998 – 2001. [13]

Presidentti Obama vieraili maaliskuussa Jimmy Kimmel Live showssa ja kun hänelle kerrottiin entisen presidentin Clintonin sanoneen, ettei salaisia Ufo-kansioita ollut olemassa, Obama vastasi: ”Näin meitä on ohjeistettu sanomaan.” [14] Vitseissä on aina sanottu piilevän myös totuuden siemen.

Yhden teorian mukaan maailmankaikkeus on pullollaan älyllistä elämää ja maapallo on ollut ja on edelleen älyllisten olentojen vierailun kohde, mutta meidät on pidetty tästä autuaan tietämättöminä. Jos tilanne olisi tämä, olisi totuuden ennemmin tai myöhemmin tultava esille. Yksi tapa toteuttaa julkitulo, olisi niin sanottu pehmeä paljastus. Pehmeässä paljastuksessa kaikkea ei kerrottaisi kerralla, vaan ihmiskunta totutettaisiin ensin tipoittain ajatukseen maan ulkopuolisesta elämästä, kunnes eräänä päivänä saisimme kuulla päättäjillämme olevan meille hyvin tärkeää asiaa.

Olemmeko pehmeän paljastuksen alkuvaiheessa? Lähitulevaisuus näyttää. Siihen asti totuus on edelleen tuolla ulkona.


1. http://en.wikipedia.org/wiki/Exoplanet

2. http://www.huffingtonpost.com/2013/11/04/earth-size-planets_n_4215873.html

3. http://www.cnet.com/news/the-milky-way-is-flush-with-habitable-planets-study-says/

4. http://www.gizmag.com/new-super-earth-discovered/21339/

5. http://www.nasaspaceflight.com/2015/04/evaluating-nasas-futuristic-em-drive/

6. http://www.nasa.gov/press/2015/march/nasa-research-suggests-mars-once-had-more-water-than-earth-s-arctic-ocean

7. http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=4541

8. https://www.nasa.gov/jpl/dawn/bright-spot-on-ceres-has-dimmer-companion

9 . http://www.jpl.nasa.gov/dawn/world_ceres/#

10. http://www.cnet.com/news/8-possible-explanations-for-those-bright-spots-on-dwarf-planet-ceres/

11. http://www.newscientist.com/article/mg22630153.600-is-this-et-mystery-of-strange-radio-bursts-from-space.html#.VUqm1WY0RCE

Sana kotivarasta

Tarkoitukseni on kaikkea muuta kuin lietsoa pelkoa, mutta jos kävisi niin onnellisesti, että nykyinen Fiat-raha pyramidihuijaus tulisi päätepisteeseensä, niin se tarkoittaisi sitä, että kaikki pankit ja pankkiautomaatit olisivat jonkin aikaa suljettuina. Myöskään pankki- ja luottokortit eivät toimisi. Tällaisen tilanteen varalle on hyvä varata jonkin verran elintarvikkeita ja käteistä rahaa, sillä poikkeustilanteessa kauppojen hyllyt tyhjenevät hyvin nopeasti ja käteinen olisi (arvometallien lisäksi) ainoa käypä vaihdon väline.

tiistai 5. toukokuuta 2015

Ukrainan konfliktista

Ukrainan konflikti on esitetty meille kuin B-luokan elokuvan juonena: pieni ja vilpitön Ukraina rakastaa rauhaa ja vapautta, mutta huonoksi onnekseen se on ison ja läpeensä pahan Venäjän ja sen vielä pahemman johtajan Putinin ikeessä. Ukrainan yrittäessä vapautua tukalasta tilanteesta, Venäjän paha (ja hullu) johtaja Putin kostaa ja hyökkää maahan. Kirkasotsainen ja rauhaa ja vapautta rakastava länsi on pakotettu auttamaan Ukrainaa sen taistelussa pahaa ja hullua Venäjän johtajaa vastaan. Venäjä ja sen johtaja tulevat tällaisesta rauhan ja vapauden määrästä aina vain pahemmiksi ja hullummiksi.

Olen kuullut saavani Puolustusvoimilta pian postia koskien sodanajan sijoitustani. Tämä asia on kerrottu minulle lukuisia kertoja Helsingin Sanomien, iltapäivälehtien ja muiden medioiden toimesta. Siinä ohessa olen saanut kuulla päivittäin ja tunneittain uutisia siitä millä uusilla tavoilla Venäjä uhkaa Suomea. Vaikka tilanne on Ukrainassa kevään aikana selvästi rauhoittunut, sotarumpu kertoo taukoamatta suomalaisia idästä uhkaavasta vaarasta. Jos en koulussa olisi saanut kuulla, että Suomessa on maailman vapaimmat ja puolueettomimmat tiedotusvälineet, voisin jopa kuvitella mielipiteisiini ja tunteisiini yritettävän vaikuttaa..

Naureskelisimme tällaiselle mustavalkoiselle tarinankerronnalle elokuvassa, mutta uskomme sen kuitenkin kuvaavan tosielämää, jos esittäjänä on arvostavamme taho kuten Helsingin Sanomat, Yle tai joku poliittisista päättäjistä. Tämä johtuu kognitiivisesta dissonanssista: uskomme mieluummin uskomattomiakin tarinoita, kuin kyseenalaistamme uskoamme totuutta ja auktoriteetti edustaviin tahoihin. Uskomme mieluummin valheisiin, kuin siihen mahdollisuuteen, että meille valehdeltaisiin.

Kuten oikea elämä ei ole koskaan, myöskään Ukrainan konflikti ei ole mustavalkoinen, vaan ennemminkin harmaan eri sävyjä. Venäjä ja Putin eivät ole vain pahoja ja hulluja ja Ukraina ja länsi eivät rakasta vain rauhaa ja vapautta. Kummallakin puolella on tahoja, jotka hyötyvät konfliktista. Kummallakin puolella on myös hyvin harvalukuinen joukko, jotka tekevät kaikkensa, ettei konflikti päättyisi ja että se edelleen laajenisi. 99% niin ukrainalaisista, venäläisistä kuin kaikkien muidenkin maiden kansalaisista söisivät kuitenkin mieluummin esimerkiksi hyvän lounaan ja leikkisivät lastensa kanssa, kuin lähtisivät tappamaan ja kuolemaan.

Yksipuolisen uutisoinnin takia meille on kuitenkin muodostunut kuva, että vain Venäjä uhkaa rauhaa Euroopassa. Kerronnasta on jäänyt puuttumaan esimerkiksi Yhdysvaltain apulaisulkoministerin Victoria Nulandin ja NATO:n Euroopan-joukkojen komentajan Philip Breedloven kyseenalaiset roolit välien kiristymisessä. Viime vuoden alussa mielenosoitusten kiihtyessä Ukrainassa, Nuland kommentoi Ukrainan Yhdysvaltojen suurlähettilään kanssaan käymässään ja internetiin vuodetussa keskustelussaan näkemystään EU:n pidättäytyväisestä suhtautumisesta demokratiaa vaativiin mielenosoituksiin näin: ”Vitut EU:sta”. Tämä ymmärrettävästi järkytti mm. Merkeliä. [1]

Tämän vuoden maaliskuussa saksalaiset päättäjät olivat jälleen järkyttyneitä, sillä vaikka taistelut olivat tulitaukosopimuksen jälkeen Ukrainassa selvästi laantuneet, Breedlove piti Washingtonissa puheen, jossa hän kertoi Putinin jälleen kerran lisänneen panoksia ja että tosiasiassa tilanne ei ollut menossa parempaan vaan huonompaan suuntaa. Saksan valtiojohto ei voinut ymmärtää mistä Breedlove puhui, sillä Saksan ulkomaantiedustelun BDN:n keräämät tiedot eivät tukeneet Breedloven johtopäätösiä. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Breedloven tiedot poikkesivat Yhdysvaltojen Euroopan NATO-liittolaisten tiedoista ja lähteet Saksan liittokanslerin virastossa pitivät niitä ”vaarallisena propagandana”. [2]

Vahvistamattomien lähteiden mukaan saksalaiset pidättivät helmikuussa Nulandin avustajan ja Yhdysvaltalaisen Vanguard Groupin työntekijän, jolla oli mukanaan miltei miljardi dollaria käteistä rahaa, joilla oli tarkoitus rahoittaa kumpiakin sotivia osapuolia. Piti tämä paikkansa tai ei, hyvin pian tämän jälkeen Merkel, Hollande, ja Porosenko matkustivat Moskovaan ja saivat ilman Yhdysvaltoja tai Iso-Britanniaa nopeasti aikaiseksi tulitaukosopimuksen, joka toisin kuin mediassa arvioitiin, on toistaiseksi pitänyt hyvin. On huomionarvoista, että tulitaukosopimuksesta ja konfliktin laantumisesta huolimatta, Yhdysvallat ja Iso-Britannia ovat kuitenkin lähettäneet Ukrainaan omia joukkojaan.

Olisin silmää räpäyttämättä valmis saattamaan itseni vaaraan, jotta se suurinta osaa maailman konflikteista masinoiva hyvin harvalukuinen joukko saataisiin edesvastuuseen teoistaan. En kuitenkaan aio osallistua sellaiseen sotaan tai sen lietsontaan, jossa aivopestyt tai sotimaan pakotetut tavalliset kansalaiset tappaisivat toisiaan. Siksi palautankin Puolustusvoimien kirjeen avaamattomana pääesikuntaan.

Meitä on miltei seitsemän miljardia, jotka haluavat elää tasa-arvoisessa maailmassa rauhassa kaikkien ihmisten kesken. Jos sinä lukeudut näihin ihmisiin, älä osallistu sodanlietsontaan. Sulje televisio ja jätä iltapäivälehti lukematta ja käy mieluummin vaikka luonnossa kävelyllä. Ei tarvita mitään muuta kuin jokaisen henkilökohtainen päätös: ”minä en suostu sotimaan niin kutsutun eliitin sotia” ja sodat ja kärsimys loppuvat välittömästi.1. http://www.theguardian.com/world/2014/feb/07/angela-merkel-victoria-nuland-eu-unacceptable

2. http://www.spiegel.de/international/world/germany-concerned-about-aggressive-nato-stance-on-ukraine-a-1022193.html

maanantai 4. toukokuuta 2015

Rahatalouden vaietut valheet

Kirjoitin aiemmin Islannin suunnitelmista kansallistaa keskuspankkinsa ja tehdä siitä ainoan rahanluontioikeuden omaavan tahon. Keskuspankki rahoittaisi näin myös suoraan valiota. Tällä toimella olisi mahdollisuus säästää vuosittain valtava summa veronmaksajien rahoja, sillä nykyisellään lainojen korkokulut valuvat yksityisille liikepankeille.

Alkuvuodesta myös Kanadassa on käyty oikeutta aiheeseen liittyen. Kaksi yksityishenkilöä ja yhdistys ovat haastaneet Kanadan valtion oikeuteen, sillä toisin kuin laki määrää, Kanadan keskuspankki ei myönnä lainaa Kanadan valtiolle ilman korkoa, vaan lainaa sitä kalliilla yksityisiltä liikepankeilta.

Tilanne oli toinen ennen vuotta 1974, jolloin Kanadan keskuspankki lainmukaisesti rahoitti korotta ja erinomaisin tuloksin suuria kansallisia projekteja, kuten infrastruktuuri- ja terveyshankkeita. Kuitenkin vuonna 1974 osallistuttuaan keskuspankkien keskuspankin BIS:in kokoukseen, Kanadan pääministeri Trudeau saatiin taivutelluksi luopumaan järjestelystä.

Valtion velka oli ennen vuotta 1971 inflaatioon suhteutettuna vain 116,6 miljardia dollaria, jolloin se lähti nopeaan kasvuun. Velkamäärä on nykyisin 612,3 miljardia dollaria. Vastaavasti ennen vuotta 1974 hyväkuntoisen asunnon pystyi ostamaan alle 20 000 dollarilla, kun nykyään myös näiden hinnat ovat nousseet 2000 – 3000 prosentilla.

Vuonna 1993 valtion tilintarkastaja laski, että siihen asti kertyneestä 423 miljardin velasta 386 miljardia oli lainattu jotta maa kykeni suoriutumaan lainanhoitokustannuksista. Joka vuosi Kanadan valtio käyttää miltei 18 miljardia valtiovelan korkokuluihin, joka on valtion budjetin suurimpia yksittäisiä menoja.

Vuosien 1974 – 2010 kanadalaiset veronmaksajat ovat maksaneet biljoona (miljoona miljoonaa) dollaria yksityisille liikelaitoksille korkokuluina, sen sijaan että nämä rahat olisivat jääneet kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseen.

Monien hämmästykseksi Kanadan valtio on hävinnyt kanteen kahdessa oikeusasteessa ja valtiolla on nyt mahdollisuus valittaa siitä korkeimpaan oikeuteen. Oikeudenkäynneistä ja niiden tuloksista ollaan kuitenkin vaiettu visusti Kanadan mediassa. Hälyttävänä tietona, että tapausta ajanut tunnettu perustuslakiasianajaja Rocco Galati kertoo saaneensa tietää, että Kanadan valtio on määrännyt valtamedian olemaan raportoimatta oikeudenkäynneistä [1, 04:45 kohdalla].

Päättäjien ja nk. eliitin reaktio on ymmärrettävä, sillä tämä on todellinen ”keisarilla ei ole vaatteita” – hetki. Jos ihmiset ymmärtäisivät, että heidän selkänahastaan revityillä verorahoilla on lainvastaisesti rahoitettu yksityisiä liikepankkeja, sen sijaan että rahat olisi käytetty yhteisen hyvinvoinnin edistämiseen, saattaisivat he kenties tehdä muutakin kuin nostaa katseensa älypuhelimiensa näytöiltä.

Tilanne on vastaava myös Suomessa, mutta kuitenkin edelleen esimerkiksi 9-luokan yhteiskuntaopin oppikirjassa (Aikalainen) rahasta kirjoitetaan näin: ”Säästäminen on koko kansantalouden kannalta tärkeää, sillä säästetyistä rahoista annetaan lainaa rahaa tarvitseville. Jos ei olisi säästöjä, yritykset eivät voisi saada lainaa ja uudistaa ja laajentaa tuotantoaan. Se johtaisi pian siihen, että tuotantolaitokset rapistuisivat vanhanaikaisina ja talous alkaisi supistua.” [2] Ei sanaakaan siitä, että tosiasiassa liikepankit luovat rahaa tyhjästä kun he myöntävät lainan ja vielä vähemmän siitä, että valtio vapaaehtoisesti lainaa tätä yksityistä rahaa.

Vielä hätkähdyttävämpänä tietona, että kun Kimmo Sasilta, nykyiseltä valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajalta, kysyttiin vaalien alla rahan luonteesta, kävi ilmi ettei hänkään tuntunut tietävän nykyjärjestelmässä liikepankeilla olevasta rahanluontioikeudesta, vaan kuvitteli pankkien lainaavan tallettajien rahoja. [3]

1. https://www.youtube.com/watch?v=40Jz0LPQAQY
2. https://www.facebook.com/groups/272097931075/permalink/10152667113186076/
3. https://www.facebook.com/bono.bronck/posts/815527298544105

sunnuntai 3. toukokuuta 2015

Uuden ajan kynnyksellä

Aikakautemme suurin ja laajimmalle levinnein uskonto makaa kuolinvuoteellaan. Tuo uskonto on materialismi. Usko siihen, että kaikki mitä tiedämme ja koemme koostuu kuolleesta materiasta, jonka alkuräjähdys sysäsi liikkeelle. Valtaosa maailman ihmisistä palvoo kyseenalaistamatta tätä uskomusta ja uhraa elämänsä sen alttarille.

Kuolleen materian olemassaolosta ei ole mitään todisteita. Päinvastoin, jo miltei sata vuotta sitten kvanttimekaniikan löydökset osoittivat, ettei materiaa ole olemassa irrallaan tietoisuudesta. Mikä tärkeintä, myöskään oma subjektiivinen kokemuksemme elämästä ei tue materialismia, sillä kaikki mitä olemme ikinä kokeneet, olemme kokeneet tietoisuudessa ja tietoisuutena.

Näistä tosiasioista huolimatta miltei kaikki maailman instituutiot tieteistä uskontoihin vannovat materialismin nimeen. Ihminen nähdään biologisena koneena, mutta tässä tulkinnassa ohitetaan täydellisesti se miten subjektiivinen kokemus elämästä syntyy. Jokainen ymmärtää, ettei tuntemus voi tuntea itseään, eikä aistimus voi aistia itseään, mutta olemme täysin sokeasti sivuuttaneet kysymyksen siitä mikä on sen luonne, joka tuntemuksen tuntee ja aistimuksen aistii.

Miten virheellinen uskomus on jäänyt kyseenalaistamatta ja levinnyt näin valtavan laajalle? Osittain tämä perustuu siihen, että lähes kaikki maailman ihmiset ovat syntyneet tämän materialistisen laatikon sisäpuolelle. Kun saamme materialismin uskomuksena jo äidinmaidossa, tulee sen kyseenalaistaminen hyvin vaikeaksi ja siirrämme sen automaattisesti taas uusille sukupolville.

Valitettavasti kyseessä on osittain myös tietoisesta harhaanjohtamisesta. Ei ole sattumaa, että uskonnollisista teksteistä on jätetty pois maininnat kärsimyksestä vapaasta elämästä jo maan päällä ja sen sijaan peloteltu perisynnillä ja helvetillä. Ei ole sattumaa, että esoteerisempia aiheita tutkineet tiedemiehet, kuten Nikola Tesla, ovat jääneet paljon painoarvoaan pienemmälle huomiolle historiankirjoissa. Ei ole sattumaa, että aikamme on äärimmäisen keskittynyt materian palvontaan ja täysin sivuuttanut sen tosiasian, ettei materiaa ole koskaan löydetty irrallaan tietoisuudesta.

Ihminen joka uskoo materialismiin ja kuvittelee olevansa vain keho ja sen tarina on manipuloitavissa. Häntä voidaan pelotella, että sinä olet syntinen ja joudut helvettiin, jos et palvo jumalaamme ja maksa meille aneita. Hänelle voidaan kertoa, että sinä olet tämän maalainen ja tuo toinen ihminen on tuon maalainen ja sinä vihaat häntä ja hän vihaa sinua. Hänelle voidaan valehdella, että ollaksesi onnellinen sinun tulee toteuttaa meidän sinulle asettamat vaatimukset. Hänelle voidaan uskotella, että toisten elävien olentojen elämä on tärkeämpää kuin toisten. Hän on johdettavissa pelolla, sillä ihminen joka uskoo olevansa vain keho ja sen tarina pelkää kuolemaa.

Tulemme lyhyessä ajassa näkemään valtavia muutoksia maailmankuvassamme, sillä olemme nopeasti siirtymässä materialismista idealismiin, materian aikakaudesta hengen aikakauteen. Koska miltei kaikki maailman järjestelmät perustuvat materialistisille olettamille, tulevat muutokset koskettamaan suurta osaa elämästämme.

Hankalinta muutosvaihe tulee olemaan niille, jotka lujimmin takertuvat materialistisiin uskomuksiin. Helpointa se on taas niille, jotka vilpittömästi tutkivat todellisuutta ja suhtautuvat avoimesti uusiin näkemyksiin. Tämä aika kysyy aitoa skeptisyyttä ja uskallusta kyseenalaistaa vallitsevia jaettuja näkemyksiä. Tähän asti suurin osa skeptikoista, joihin itsekin aiemmin lukeuduin, ovat tosiasiassa olleet nykyisen materialistisen dogman sokeita puolustajia.

Esimerkkinä aivan viimeaikaisista uusista löydöksistä, NASA on onnistuneesti testannut sähkömagneettisen käyttövoimajärjestelmän [1], joka mahdollistaa työntövoiman tuottamisen tyhjiössä ilman polttoainetta. Tämä ei ole nykyisten materialismiin perustuvien fysiikan lakien mukaan mahdollista. Tämä on kuitenkin mahdollista ja odotettavaa uusien teorioiden, kuten holofraktaaliteorian [2] mukaan. Holofraktaaliteoria kuvaa nykyteorioita harmoonisemmin myös muiden materialismille ongelmallisten ilmiöiden, kuten painovoiman syntyä. Toisin kuin nykyteoriat, se kuvaa myös jaetun tietoisuuden mekanismia ja kaiken ykseyttä.

Uudet löydökset avaavat oven ilmaiselle ja loputtomalle energialle. Ne mahdollistavat teoreettisesti myös materian luomisen ns. tyhjästä. Näillä olisi täysin vallankumouksellinen vaikutus koko planeettamme elämään. On täysin ymmärrettävää, että tahot joiden valta perustuu nykyjärjestelmän niukkuudelle, tekevät kaikkensa etteivät keksinnöt näkisi päivänvaloa.

Todellisuus ei olekaan kuollut ja säännönmukainen vaan elävä ja muovautuva. Kaikki vaikuttaa kaikkeen ja muokkaamme aktiivisesti subjektiivista ja kollektiivista todellisuuttamme teoillamme ja ajatuksillamme. Kultainen sääntö, kohtele toisia niin kuin haluaisit itse tulla kohdelluksi, on erityisesti tässä ajassa hyvin tärkeässä asemassa.

Hengen voitolla materiasta on mahdollisuus vapauttaa meidän kaikesta kärsimyksestä, kaikesta puutteesta ja kaikesta pelosta ja vihasta. Älä luota niihin joiden sanoma luo pelkoa ja vihaa, vaan luota itseesi ja sydämeesi ja anna sisäisen valosi johdattaa sinua. Olemme nopeasti siirtymässä uuteen valoisampaan aikaan.

lauantai 2. toukokuuta 2015

Todellisuuden luonteesta

Normaalisti tunnemme ja ajattelemme sijoittuvamme kehojemme sisälle ja toimivamme kuolleesta materiasta koostuvassa maailmassa.

Kummankaan olemassaolosta ei kuitenkaan ole todisteita. Tietoisuuden luovaa mekanismia tai ajatuksia ajattelevaa ”minua” ei ole löydetty kehojemme sisältä, eikä materiaa ei ole löydetty irrallaan tietoisuudesta.

Jos lähestymme todellisuutta rehellisesti ja uteliaasti, huomaamme ettei tietoisuus rajoitukaan kehoomme, vaan on rajaton ja on se joka tuntemuksen meistä kehojemme sisään sijoittuvana ”minuna” tuntee.

Sen lisäksi, että tietoisuus on tietoinen itsessään ilmentyvistä objekteista (kuten keho tai puu) on se myös tietoinen itsestään, eli se on tietoinen siitä että se on tietoinen.

Voit kenties kysyä itseltäsi: ”olenko minä tietoinen?” Hetken pohdittuasi huomaat, että olet tietoinen esimerkiksi kehosi tuntemuksista. Huomaat, ettet olekaan tuntemus itsessään, vaan olet tietoisuus joka on tuntemuksen tuntee.

Sama tietoisuus joka tuntee kehosi, tuntee myös maailman kehosi ympärillä. Kun kuulet äänen, näet jotain tai kosketat jotain, aistimus ei tapahdu ”sisälläsi” vaan ”ulkopuolellasi”. Kuulet linnunlaulun kehosi ulkopuolella, sillä tietoisuus joka sen tuntee ei rajoitu kehoosi.

Lähes kaikki kärsimys johtuu tästä unohduksesta. Mitä enemmän kuvittelemme olevamme kehomme tuntemukset ja niihin liittyvät ajatukset, sen sijaan että olisimme tietoisuus joka tuntemukset ja ajatukset tuntee, sitä kauemmaksi ajaudumme todellisesta olemuksestamme.

Kasvettuamme aikuisiksi tämä väärinkäsitys on juurtunut jo hyvin syvälle. Ajatteleva mieli on valjastunut palvelemaan tuntemusta kehon sisälle sijoittuvasta ”minusta”. Tämä ”minä”-tuntemus ja siihen liittyvät ajatukset lähtevät etsimään onnea maailmasta, ymmärtämättä että onni on sisäänrakennettuna todelliseen itseemme, tietoisuuteen.

Kun tulemme ymmärtämään, että olemmekin avoin tietoisuus, emmekä vain siinä koetut tuntemukset ja ajatukset, voimme hitaasti päästää niistä irti. Yhtä varmasti kuin ”minä”- tuntemus on syntynyt, niin yhtä varmasti se myös sulaa. Ei tarvita mitään muuta kuin irtipäästämistä, sillä sinä tietoisuus olet vain takertunut kehosi tuntemusten ympärille ja unohtanut itsesi.

Vaikka tietoisuus on jaettu ja rajaton, subjektiiviset mielemme ja niiden sisällöt ovat rajallisia. Koemme mielessämme oman kehomme ja maailman. Aivot eivät tuota mieltä, vaan ovat mielemme kuva, samalla tavalla kuin salama ei tuota ilmakehän sähköpurkausta, vaan on sähköpurkauksen kuva.

Kun tietoisuus on selvästi nähty todelliseksi olemukseksemme, tarkoitus ei ole ”pysyä” tietoisuutena loppuelämäämme. Kun ymmärrämme, että onni onkin sisäänrakennettuna perimmäiseen olemukseemme ja aina saatavilla, emme enää kuitenkaan joudu pakonomaisesti etsimään sitä ulkopuoleltamme. Elämästä tulee tällöin kaunis mahdollisuus nauttia kehosta ja maailmasta.