lauantai 12. syyskuuta 2015

Paradigmoista ja niiden puolustajista

Tiedeyhteisö toimii itsekorjautuvasti, mutta kykenee tekemään tämän vain oman paradigmansa sisällä. Nykyinen luonnontieteen paradigma on materialismi. Sen muuttumattoman perusta, nk. ontologinen primitiivi, on että kaikki olemassa oleva koostuu tai on palautettavissa aineeseen, aineellisiin voimiin tai fysikaalisiin tapahtumiin.

Kvanttifysiikan löydökset eivät kuitenkaan tue tietoisuuden ulkopuolisen kuolleesta materiasta koostuvan maailman olemassaoloa. Tiedeyhteisö ei kykene tarkastelemaan näitä löydöksiä objektiivisesti tai jättää ne kokonaan noteeraamatta, sillä ne saattaisivat potentiaalisesti uhata omaksuttua paradigmaa ja sitä kautta nykyistä tieteellistä maailmankuvaa.

Nähdäkseni tilanne on samankaltainen yhteiskuntatieteiden osalta. Voidaan kenties sanoa demokraattisten yhteiskuntien (kuten Suomi ja Yhdysvallat) ontologisen primittiivin olevan: ”Valitsemamme edustajat ja heidän hallinnoimat ja valvomat viranomaiset ajavat kansan asiaa. Vapaa lehdistä raportoi avoimesti ja objektiivisesti lainsäädäntövallan, tuomiovallan ja toimeenpanovallan toiminnasta."

Kykenemme kritisoimaan omaksumaamme paradigmaa, mutta kun meille esitetään todistusaineistoa, joka totaalisesti kyseenalaistaa sen perustan, emme välttämättä pysty tarkastelemaan aineistoa neutraalisti, sillä se saattaisi uhata koko maailmankuvaamme ja sitä kautta henkistä koheesiota. Tätä ilmiötä kutsutaan psykologiassa kognitiiviseksi dissonanssiksi.

Yksi tällainen todistusaineisto on WTC7:än romahdus, jonka väitetään aiheutuneen toimistotulipalojen seurauksena. Vaikka ymmärrämme, että on mahdotonta, että koko teräsrunkoinen rakennus sortuu toimistotulipalojen seurauksena vapaapudotusnopeutta perustuksiinsa, hyväksymme mieluummin virallisen selityksen tai jätämme tapahtuman kokonaan noteeraamatta, kuin harkitsemme koko paradigmaa horjuttavia johtopäätöksiä.

Useimmat tiedemiehet ja skeptikot eivät ole tiedemiehiä ja skeptikkoja sanojen todellisissa merkityksissä, vaan omaksumansa paradigman puolustajia. Kuten olivat ptolemaiolaisetkin ennen kuin uusi paradigma syrjäytti vanhan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Follow by Email